سلام، خوشحال هستیم

که با ما در تماس هستید:

آدرس: مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار باهنر- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- راهرو 9- اتاق 291

تلفن : 05138805365  

آدرس: مشهد- بلوار کوثر- میدان پژوهش- کارخانه نوآوری

تلفن : 09151251080